Регионална библиотека 'Дора Габе' :
Добрич 9300, ул. „Независимост“ № 7
Тел.(+359 58) 602 544; 602 371; 602 574
E-mail: office@libdobrich.bg
Web-site: http://www.libdobrich.bg/
facebook: https://www.facebook.com/libdobrich
Карта:http://goo.gl/maps/RY6t
Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8. 30 - 18. 30 ч.
Почивни дни: събота и неделя
Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели


Прима-Софт:
София 1505, ул. „Русалка“ № 4
Тел.(02) 9887020, 0888 603490
E-mail: office@primasoft.bg
Web-site: http://www.primasoft.bg/
facebook: https://www.facebook.com/prima.soft.ltd/


Софтлиб:
София 1142, ул. Юрии Венелин № 42
Тел. (02) 980 57 53
E-mail: softlib@primasoft.bg , softlib@mail.bg
Web-site: http://www.softlib.bg/
facebook: https://www.facebook.com/Softlib.bg/