Заявка за търсене:
Търси в поле:
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ КНИГИ

Съдържа над 111 000 описания на книги, графични, картографски и нотни издания на български и чужди езици, притежание на Регионална библиотека „Дора Габе” от 1983 година до днес. Каталогът непрекъснато се обновява, както с нови постъпления, така и със записи на библиотечни документи издадени преди 1982 г.

Предстои въвеждане на модули Репродукции, Филми, Звукозаписи, Фотографски издания и Електронни ресурси.

Библиотеката предоставя възможност на регистрираните ползватели за онлайн обслужване посредством Модул Моята библиотека (MyLibrary) - персонално пространство с достъп до личен читателски картон, включващ информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн - презаписване на заета литература, резервиране /запазване на литература и проследяване състоянието на заявката/.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ. За по-подробно описание на интерфейса за търсене в каталога, вижте меню ПОМОЩ.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Те могат да заявяват различни услуги към библиотеката - копиране, принтиране, сканиране на библиотечни единици.