Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Acad. bulg. des Sciences$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 0
Книга
Издателство: Acad. bulg. des Sciences;Sofia
Година на издаване: 1969
Сигнатура: 93/99/ПУ/R 31
ID: RBDG10061290
[Томове]
[Т.] 1 L,histoire bulgare dans les ouvrages des savants europeens.-1969.-440с.
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 2
Книга
Подзаглавни данни: Etudes ethno-culturelles : Recuell d`articles
Авторска отговорност: Red. ea chef [с предг.] Dimitar Angelov ; Red. responsable Dimitar Ovcarob ; Mis en oeuvre par les soins du Dimitar Ovcarov ; [Прев. от бълг. Иван Шопов]
Издателство: Acad. bulg. des sciences;Sofia
Година на издаване: 1987
Страници: 239
Сигнатура: 902/ЧКр/D 68
Форматна сигнатура: 53371
ID: RBDG10073429
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 1
Книга
Авторска отговорност: [Състав.] S. Lisev и др
Издателство: Acad. bulg. des Sciences;Sofia
Година на издаване: 1969
Том: [Т.] 1
Страници: 440
Сигнатура: 93/99/ПУ/R 31
ID: RBDG10089356
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 1
Периодично издание
Авторска отговорност: Ред. кол. : Хр. Христов и др
Издателство: БАН;София
Начална година: 1965
ISSN: 0205-3918
Форматна сигнатура: СпА 1146
ID: RBDG10115350
Колективен автор: БАН. Проблемна комисия за изучаване миналото, бита и културата на населението в Родопите = Recueil du Rodope / Acad. Bulg. des Sciences, Commission d`etudes du passe, des moeurs et de la culture de la population du Rhodope
[Томове]
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):