Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Заглавие"=Deutsch
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 2
Книга
Подзаглавни данни: Ръководство за учителя на VII кл.
Авторска отговорност: Павлина Стефанова, Веселина Гачева
Издателство: Народна просвета;София
Година на издаване: 1979
Страници: 87
Сигнатура: 372/П/С 75
ID: RBDG10107697
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 3
Книга
Подзаглавни данни: Fur die V Kl. [на ученическия курс при Центъра за изучаване на чужди езици]
Авторска отговорност: Valentina Eisenstein
Издателство: Narodna prosveta;Sofia
Година на издаване: 1978
Периодичност: 3. изд.
Страници: 176
Сигнатура: 372/П/Е 41 ; Д37/Ч/Е 41
ID: RBDG10111014
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 0
Книга
Подзаглавни данни: Ein Lehrbuch fur Auslander
Издателство: Enzyklopadie;Leipzig
Година на издаване: 1979
Сигнатура: 803.0/П/D 48; 803.0/Ч4/D 48
ID: RBDG10111719
[Томове]
Т. 1а Deutsch.-1979.-82с.
Т. 1b Deutsch.-1979.-66с.
Т. 2 Deutsch.-1979.-155с.
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 6
Книга
Подзаглавни данни: Schlussel (1 -20 Lektion)
Издателство: Enzyklopadie;Leipzig
Година на издаване: 1979
Том: Т. 1а
Страници: 82
Сигнатура: 803.0/П/D 48; 803.0/Ч4/D 48
ID: RBDG10111723
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):