(Брой резултати: 353)
1 2 3 4 5 ...10 11  13 14 15 16 17 18
Министерство на информацията и съобщенията (3)
Министерство на културата на Украйна (1)
Министерство на леката промишленост (1)
Министерство на народната просвета (42)
Министерство на народното здраве. Център за научна информация (1)
Министерство на народното просвещение (16)
Министерство на образованието (1)
Министерство на образованието и науката (18)
Министерство на образованието, науката и културата (3)
Министерство на отбраната (7)
1 2 3 4 5 ...10 11  13 14 15 16 17 18