(Брой резултати: 2177)
Руско-български отношения (5)
Руско-български политически отношевния - история (1)
Руско-български политически отношения - история (1)
Руско-съветска литература (3)
Руско-турска война - в испанската литература (1)
Руско-турска война, 1877-1878 (3)
Руско-турска освободителна война (29)
Руско-турска освободителна война - 1877-1878 - албуми (2)
Руско-турска освободителна война - 1877-1878 - извори (1)
Руско-турска освободителна война - в литературата - сборници (1)